Bottom-up pristup u kulturnoj diplomaciji

Autorica: Matea Senkić


Detalji: CULPOL ANALITIČKI OSVRT 3, IRMO, Zagreb, studeni, 2017.


Jezik: engleski (sažetak na hrvatskom)


Privitak: AO3 Senkic Matea_Cultural diplomacy from the bottom-up

SAŽETAK

Kulturna diplomacija se tradicionalno doživljavala državnom praksom koju, u prvom redu, kroz razne oblike kulturnog predstavljanja i razmjene provode državne vlasti radi ostvarivanja međusobnog razumijevanja i suradnje, te promocije vlastite kulture i izgradnje pozitivnog imidža. Iako nacije-države predstavljaju središnje nositelje kulturnodiplomatske djelatnosti, s pojavom novih digitalnih tehnologija, sve veći izražaj dobivaju i drugi ne-državni akteri koji se uključuju u međunarodne odnose razvijanjem vlastite kulturne i javne diplomacije. Danas se funkcija kulturne diplomacije u međunarodnim odnosima promatra iz dva aspekta: unilateralnog aspekta izgradnje nacionalnog imidža i meke moći; te multilateralnog aspekta poticanja međunarodne kulturne suradnje i jačanja mira i solidarnosti, koje je posebno prepoznato i poticano u vanjskoj politici EU-a. Uzimajući u obzir strateški pristup i politiku EU-a u pogledu kulturne diplomacije i međunarodnih kulturnih odnosa ovaj rad se fokusira na nove smjerove kulturne diplomacije: pojavu ne-državnih aktera i pomak od samo-promocije do promicanja međukulturnog dijaloga, izgradnje povjerenja, sprječavanja i rješavanja sukoba, integracije izbjeglica, suzbijanja nasilnog ekstremizma te uspostavljanja veza među pojedincima. Novi smjerovi kulturne diplomacije koji se nazivaju bottom-up pristupom kulturne diplomacije su dalje elaborirani i prikazani kroz tri odabrana primjera postojećih projekata. Primjeri pokazuju koliko je važna uloga ne-državnih aktera u kulturnoj diplomaciji, te jačanje potpore organizacijama civilnog društva i raznim kulturnim subjektima koji su uključeni u kulturne odnose s partnerskim zemljama.

Ključne riječi: kulturna diplomacija, međunarodni kulturni odnosi, međunarodna kulturna suradnja, ne-državni akteri, nova kulturna diplomacija, bottom-up pristup