CULPOL tematski dokumenti

CULPOL tematski dokumenti predstavljaju odabrane tekstove koji donose kritičku analizu raznorodnih tema od interesa za CULPOL projekt. Unutar serije CULPOL tematskih dokumenata istraživati će se na koje sve načine Europska unija utječe na kulturnu politiku na nacionalnoj i na lokalnoj razini kako bi se istraživače/ice kulture, donosioce odluka i kulturne radnike u Hrvatskoj zainteresiralo za EU teme. Cilj CULPOL tematskih dokumenata je objediniti istraživačke kapacitete suradnika na projektu te ih učiniti vidljivijim i dostupnijim svim zainteresiranim dionicima.

SUPSIDIJARNOST, POLICY, OMK? HRVATSKA KULTURNA POLITIKA U EUROPSKOM KONTEKSTU

Autorica: Jaka Primorac
CULPOL TEMATSKI DOKUMENT 1, IRMO, Zagreb, travanj 2017.
Jezik: hrvatski (sažetak na engleskom)

Pregled metodoloških pristupa u europskim istraživanjima kulturnih politika

Autorica: Ana Žuvela
CULPOL TEMATSKI DOKUMENT 2, IRMO, Zagreb, srpanj 2017.
Jezik: hrvatski (sažetak na engleskom)

Kulturno planiranje „u hodu“: Proces kandidature hrvatskih gradova za Europsku prijestolnicu kulture kao indikator stanja i promjena u kulturnoj politici

Autor: Mario Kikaš
CULPOL TEMATSKI DOKUMENT 3, IRMO, Zagreb, kolovoz 2017.
Jezik: hrvatski i engleski

Položaj i uloga kulture u Agendi EU. Policy implikacije potprograma Kultura u programu Kreativna Europa

Autorice: Jaka Primorac, Nina Obuljen Koržinek, Aleksandra Uzelac
CULPOL TEMATSKI DOKUMENT 4, IRMO, Zagreb, prosinac 2017.
Jezik: hrvatski (sažetak na engleskom)

Pristup kulturi u hrvatskoj kulturnoj politici: pomak prema eksplicitinijim politikama

Autorice: Jaka Primorac, Nina Obuljen Koržinek, Aleksandra Uzelac
CULPOL TEMATSKI DOKUMENT 5, IRMO, Zagreb, veljača 2018.
Jezik: hrvatski (sažetak na engleskom)