Istraživanja

Ovdje će se nalaziti sve informacije vezane uz istraživanja na projektu, kao što su: radni papiri za planirane skupove, sažetci radova za konferenciju, Conference reader, itd., kao i drugi relevantni materijali na teme kulturnih politika, te poseban broj CIRRa sa znanstvenim radovima na spomenutu tematiku.