Osvrt na tipologije kulturnih politika

Autorica: Nada Švob-Đokić


Detalji: CULPOL ANALITIČKI OSVRT 1, IRMO, Zagreb, travanj, 2017.


Jezik: hrvatski (sažetak na engleskom)


Privitak: AO1 NŠĐ_ O tipologiji kulturnih politika_final

SAŽETAK

U ovom osvrtu na tipologije kulturnih politika predstavljena su dva modela tipologija državnih kulturnih politika (Hesmondhalgh i sur., 2015, i Dragićević Šešić i Stojković, 2013). Tipologije kulturnih politika teško se sistematiziraju, većinom zbog višestrukih razlika između društava, država i njihovih administracija, ali i zbog različitog razumijevanja kulture. Navedene tipologije ukazuju da pojam kulturna politika ostaje višeznačan, što pak odražava potrebu za razvijanjem specijaliziranih kulturnih politika koje mogu odgovarati specifičnim organizacijama ili specifičnim kulturnim aktivnostima i projektima. Međutim, državne kulturne politike kontekstualiziraju specijalizirane kulturne politike zbog činjenice što u mnogim zemljama država ostaje najbitniji izvor javnih sredstava u kulturi što ukazuje na važnost postizanja skladnog odnosa sa kulturnim stvaraocima.