Pregled metodoloških pristupa u europskim istraživanjima kulturnih politika

Autorica: Ana Žuvela


Detalji: CULPOL TEMATSKI DOKUMENT 2, IRMO, Zagreb, srpanj, 2017.


Jezik: hrvatski (sažetak na engleskom)


Privitak: TD2 Žuvela Ana_Pregled metodoloških pristupa u europskim istraživanjima kulturnih politika

SAŽETAK

U ovome se radu donosi pregled razvoja i stanja u istraživanjima kulturnih politika te se utvrđuju metodološka pitanja i mogućnosti u konceptualizaciji istraživanja kulturnih politika. Spajanjem dvaju široko shvaćenih pojmova kao što su javna politika (engl. policy) i kultura, koji isključivo ne pripadaju ni jednom akademskom području ni znanstvenoj disciplini, nailazi se na brojne metodološke zamke i nepredvidive izazove. Međutim, istraživanja kulturnih politika svoj razlog postojanja preuzimaju iz polja istraživanja javnih politika kao i ambiciju da ispitaju i objasne složenost procesa donošenja politika. Kulturne politike, kao „pridjevske politike“ ili podskup javnih politika (Colebatch, 2004: 89; McGuigan, 2004: 5), podrazumijevaju područje od ozakonjenja procesa kulturnih politika (formiranje, implementacija, evaluacija) do prijepornih kritičko-refleksivnih rasprava. Te rasprave nadilaze „usko“ čitanje doslovnih postupaka i posljedica realizacije kulturnih politika, odnosno uvriježenih načina primjena propozicija kulturnih politika te se povezuju s progresivnim društvenim i kulturnim pravcima kako bi se osmislile alternative, modeli i strukture budućih kulturnih politika. Kao takve kulturne se politike postavljaju kao složen predmet istraživačkih nastojanja te zahtijevaju promišljanje upotrebe složenih metodoloških pristupa.

Ključne riječi: kultura, kulturna politika, istraživanja, metodologija, studija slučaja.