Proturječnosti interneta i problem artikulacije javnog interesa

Autor: Paško Bilić


Detalji: CULPOL ANALITIČKI OSVRT 2, IRMO, Zagreb, rujan 2017.


Jezik: hrvatski (sažetak na engleskom)


Privitak: AO2_Bilic Pasko_Proturjecnosti interneta i problem artikulacije javnog interesa_

SAŽETAK

U analitičkom osvrtu Proturječnosti interneta i problem artikulacije javnog interesa autor ističe tri glavne prepreke demokratske racionalizacije suvremenih komunikacijskih tehnologija: (1) proturječnost između besplatnih internetskih servisa te njihove ekonomske i političke dominacije nad globalnim informacijskim tokovima; (2) manipulaciju javnih informacija i sprječavanje tržišnog natjecanja pod mitom tehnološke neutralnosti; (3) kvantifikaciju javno dostupnih informacija i pad kvalitete informacija u nacionalnim okvirima. Autor smatra da navedene proturječnosti ograničavaju okvire djelovanja i demokratskog promišljanja digitalnog komunikacijskog prostora. Demokratski principi kao što su univerzalan pristup uslugama te neutralnost tehnologije gube svoj demokratski potencijal u aktualnom društveno-povijesnom trenutku. Društveno definiran javni interes može se ostvariti jedino rješenjem navedenih proturječnosti.