Objavljen peti CULPOL tematski dokument ‘Pristup kulturi u hrvatskoj kulturnoj politici: pomak prema eksplicitnijim politikama’

Peti tematski dokument pod nazivom ‘Pristup kulturi u hrvatskoj kulturnoj politici: pomak prema eksplicitnijim politikama’ autorica Jake Primorac, Nine Obuljen Koržinek i Aleksandre Uzelac sada je dostupan na CULPOL mrežnoj stranici. U ovom radu analizom problema pristupa kulturi u agendi hrvatske kulturne politike autorice ilustriraju kretanja kulturne politike u Hrvatskoj u širem europskom kontekstu. Uzimajući u obzir razliku između eksplicitne i implicitne politike kako na makro tako i na mikro razini analiziraju se rasprave o pristupu kulturi u hrvatskoj kulturnoj politici na ustavnoj razini, na razini parlamentarnih političkih stranaka, na razini izvršne vlasti i na razini kulturnih organizacija.

Tematski dokument je dostupan na sljedećoj poveznici:

CULPOL TEMATSKI DOKUMENT 5 –  Pristup kulturi u hrvatskoj kulturnoj politici: pomak prema eksplicitnijim politikama / Access to culture in Croatian cultural policy: moving towards explicit policies, Jaka Primorac, Nina Obuljen Koržinek i Aleksandra Uzelac, IRMO, Zagreb, veljača 2018. Jezik: hrvatski sa sažetkom na engleskom.

Comments

comments