Objavljen treći CULPOL analitički osvrt o kulturnoj diplomaciji autorice Matee Senkić

Objavljen je treći CULPOL analitički osvrt pod nazivom Cultural diplomacy from the bottom-up / Bottom-up pristup u kulturnoj diplomaciji autorice Matee Senkić, stručne suradnice na Odjelu za kulturu i komunikacije, IRMO. Uzimajući u obzir strateški pristup i politiku EU-a u pogledu međunarodnih kulturnih odnosa ovaj rad se fokusira na nove smjerove kulturne diplomacije: pojavu nedržavnih aktera i pomak od samo-promocije do promicanja međukulturnog dijaloga, izgradnje povjerenja, sprječavanja i rješavanja sukoba, integracije izbjeglica, suzbijanja nasilnog ekstremizma te uspostavljanja veza među pojedincima. Novi smjerovi u međunarodnim kulturnim odnosima i kulturnoj diplomaciji koji se nazivaju bottom-up pristupom su dalje elaborirani i prikazani kroz tri odabrana primjera postojećih projekata koji pokazuju koliko je važna uloga ne-državnih aktera u kulturnoj diplomaciji.

Analitički osvrt je dostupan na sljedećoj CULPOL poveznici:

CULPOL ANALITIČKI OSVRT 3 – Cultural diplomacy from the bottom-up, Matea Senkić, IRMO, Zagreb, studeni 2017. Jezik: engleski (sažetak na hrvatskom)

Comments

comments