Održan sastanak programskog i organizacijskog odbora za pripremu međunarodnog okruglog stola ‘Utjecaj Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na kulturu i medije u Hrvatskoj’

Zagreb, 27. rujna 2017. godine

Biblioteka Instituta za razvoj i međunarodne odnose – IRMO


U srijedu, 27. rujna 2017. godine u prostorijama Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu održan je sastanak programskog i organizacijskog odbora CULPOL projekta za pripremu međunarodnog okruglog stola ‘Utjecaj Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na kulturu i medije u Hrvatskoj’. Na sastanku su sudjelovali članovi/ice programskog i organizacijskog odbora dr. sc. Aleksandra Uzelac, dr. sc. Jaka Primorac, dr. sc. Paško Bilić i Matea Senkić iz IRMO-a, dr. sc. Romana Matanovac Vučković, izv. prof. na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te Martina Petrović, voditeljica Deska Kreativne Europe – Ured MEDIA Hrvatske.

Uz predstavljanje preliminarnog programskog okvira okruglog stola, raspravljalo se o formatu tematskih rasprava, potencijalnim govornicima i vanjskim suradnicima, te raznim organizacijskim aktivnostima kao što su najam dvorane, simultani prijevod i sl.

Odbor se jednoglasno usuglasio i oko datuma održavanja okruglog stola, koji je predviđen od 19 do 20. travnja 2017. godine.

Više infomacija o međunarodnom okruglom stolu ‘Utjecaj Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na kulturu i medije u Hrvatskoj’ očekujte uskoro na mrežnoj stranici projekta culpol.irmo.hr. 

Za više informacija o CULPOL projektu i planiranim događanjima pratite mrežnu stranicu projekta culpol.irmo.hr ili nam se obratite na e-mail: culpol@irmo.hr.

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript

Comments

comments