Održan završni sastanak CULPOL projekta

11. lipnja 2018.

Biblioteka IRMO


Završni sastanak CULPOL projekta održan je u ponedjeljak, 11. lipnja u prostorijama IRMO-a, a okupio je hrvatske istraživačice i istraživače koji se bave kulturnim politikama u akademskoj i kulturnoj zajednici, kulturne djelatnike, predstavnike civilnog društva i donosioce odluka u kulturi.

Glavni cilj završnog sastanka bio je predstavljanje projektnih rezultata i realiziranih aktivnosti, te rasprava o postignućima i mogućim budućim suradnjama u okviru fokusa kulturnih politika, kao i predstavljanje posebnog izdanja znanstvenog časopisa Croatian International Relations Review (CIRR) s fokusom na relevantne procese kulturne politike na razini Europske unije pod naslovom „European Union and Challenges of Cultural Policies: Critical Perspectives“ (Vol. 24, No. 82).

Nakon pozdravnih riječi, voditeljica CULPOL projekta dr. sc. Aleksandra Uzelac je okupljenima predstavila projekt, njegove glavne ciljeve, te postignute učinke ostvarene kroz realizirane aktivnosti tijekom dvogodišnjeg trajanja projekta. “Ovaj projekt smo pokrenuli jer mislimo da je nužno staviti u fokus relevantne procese kulturne politike na razini Europske unije i otvoriti u Hrvatskoj diskusiju o tim pitanjima i potaći kritički dijalog o utjecaju EU agende na hrvatsku kulturnu politiku”, istaknula je dr. sc. Uzelac. Jedan od važnijih projektnih rezultata je CULPOL komunikacijsko informacijska platforma koja je istraživačke materijale učinila vidljivijima i dostupnijim svim zainteresirani sudionicima. Projekt je doprinio unaprjeđenju znanja o relevantnim procesima kulturne politike na EU razini te razvoju suradnje hrvatskih i europskih istraživača/ica koji se bave kulturnim politikama. Sve projektne aktivnosti odvile su se prema planiranom rasporedu – dva veća međunarodna skupa, tri sastanka radnih grupa, kao i razna pomoćna i promotivna događanja te radni papiri sudionika koji su objavljeni na mrežnim stranicama projekta.

Kao rezultat rada na projektu objavljeno je posebno izdanje časopisa Croatian International Relations Review (CIRR) s fokusom na relevantne procese kulturne politike na razini Europske unije koje su predstavili: glavna urednica časopisa dr. sc. Senada Šelo Šabić, te gosti urednici dr. sc. Jaka Primorac, dr. sc. Aleksandra Uzelac i dr. sc. Paško Bilić.

Autori članaka u posebnom broju dr. sc. Goran Tomka i dr. sc. Višnja Kisić, te dr. sc. Andrej Srakar podijelili su svoja iskustva rada na posebnom broju časopisa i pokrenuli zanimljivu raspravu o stanju i perspektivama razvoja kulturne politike.

Sastanak je zaključen razgovorom sudionika o mogućim budućim suradnjama i prigodnim domjenkom.

Više o završnom sastanku pročitajte u finalnom izvještaju.

Prezentacija rezultata rada na projektu

Program završnog sastanka.

Održano predavanje i diskusija ‘Internetski monopoli i redistribucija digitalnog bogatstva’

U okviru trećeg tematskog CULPOL sastanka radnih grupa, dr. sc. Paško Bilić s Odjela za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), i doc. dr. sc. Krešimir Krolo s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru održali su 24. svibnja 2018. u Multimedijalnom institutu MaMa zajedničko predavanje pod nazivom ‘Internetski monopoli i redistribucija digitalnog bogatstva’ nakon kojeg je održana diskusija.

Predavanje možete pogledati na sljedećoj poveznici:

https://www.youtube.com/watch?v=_aaocPF9Ct4

Predavanje je organizirao Odjel za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u suradnji sa Sekcijom za sociologiju medija Hrvatskog sociološkog društva (HSD) u sklopu Jean Monnet projekta ‘EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi’ (CULPOL).

U nastavku slijedi galerija fotografija sa predavanja.

Završni sastanak CULPOL projekta “EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi”

Glavni cilj dvogodišnjeg CULPOL projekta ‘EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi’ (rujan 2016. – kolovoz 2018.) bio je poticanje diskusije i kritičkog dijaloga o utjecaju EU agende na hrvatsku kulturnu politiku. Projekt je doprinio unaprjeđenju znanja o relevantnim procesima kulturne politike na EU razini te razvoju suradnje hrvatskih i europskih istraživača/ica koji se bave kulturnim politikama. Sve projektne aktivnosti odvile su se prema planiranom rasporedu – dva veća međunarodna skupa, tri radna sastanka, kao i razna pomoćna i promotivna događanja te radni papiri sudionika koji su objavljeni na mrežnim stranicama projekta.

Završni sastanak u vidu promocije posebnog izdanja časopisa planira se održati 11. lipnja 2018. u biblioteci Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u Zagrebu. Jedan od završnih rezultata projekta je objavljivanje posebnog izdanja znanstvenog časopisa Croatian International Relations Review (CIRR) s fokusom na relevantne procese kulturne politike na razini Europske unije pod naslovom „European Union and Challenges of Cultural Policies: Critical Perspectives“ (Vol. 24, No. 82). Ovaj događaj je sjajna prilika da zahvalimo autorima i autoricama na radovima, ali i da sažmemo rezultate projekta.

Radna verzija programa završnog sastanka.

Pratite našu mrežnu stranicu za više informacija o sadržaju posebnog izdanja!

Više o fokusu posebnog izdanja časopisa CIRR pročitajte na: https//culpol.irmo.hr/poziv-predaju-radova/

Ostali materijali sa završnog sastanka:

Izvještaj sa završnog sastanka (eng)

 

Poziv na predavanje i diskusiju – Internetski monopoli i redistribucija digitalnog bogatstva

Multimedijalni institut MaMa

Preradovićeva 18, 10000 Zagreb

četvrtak, 24.5.2018. u 19h


U okviru trećeg tematskog CULPOL sastanka radnih grupa, dr. sc. Paško Bilić s Odjela za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), i doc. dr. sc. Krešimir Krolo s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru sudjelovati će u diskusiji pod nazivom Internetski monopoli i redistribucija digitalnog bogatstva koju organizira Odjel za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u suradnji sa Sekcijom za sociologiju medija Hrvatskog sociološkog društva (HSD) u sklopu Jean Monnet projekta ‘EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi’ (CULPOL).

Globalnim širenjem mrežne infrastrukture raste ekonomska i politička vrijednost podataka koji cirkuliraju internetom. Kompanije koje se bave proizvodnjom i distribucijom informacija najprofitabilnije su kompanije. Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft i Facebook postaju oligopol koji usmjerava i kontrolira aktivnosti internetskih korisnika kao što su mrežno pretraživanje, društveno umrežavanje, e-trgovina, mobilna telefonija i računalni operativni sustavi. Podaci postaju glavni resurs novog tipa kapitalizma (Srnicek, 2017), a računalni algoritamski sustavi osnovni alati valorizacije podataka, stvaranja viška vrijednosti i ostvarivanja profita (Bilić, 2017) na temelju eksploatiranog digitalnog rada (Fuchs, 2010). U ovom će se predavanju istražiti pozicija moći globalnih internetskih kompanija iz društveno-povijesne perspektive. Prikazat će se načini stvaranja prihoda od digitalnih podataka, vrijednost digitalnih tržišta u Europi i Hrvatskoj te navike internetskih korisnika u Hrvatskoj. Pritom ćemo se posebice osvrnuti na povijesne promjene u legitimacijskom digitalnom diskursu (Fisher, 2012), održivost lokalne digitalne industrije, kvalitetu i vjerodostojnost informacija, informiranost građana o ključnim društvenim temama te potencijale za pravedniju distribuciju digitalnog bogatstva.

O predavačima:

Dr. sc. Paško Bilić znanstveni je suradnik u Odjelu za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u Zagrebu i suradnik na CULPOL projektu. Godine 2013. doktorirao je sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bio je gostujući istraživač na Institutu za napredne studije Sveučilišta Westminster u Londonu, gostujući istraživač na Sveučilištu u Bremenu, gostujući istraživač na Sveučilištu Bilgi u Istanbulu i gostujući istraživač doktorand na Sveučilištu Alberta u Kanadi. Za svoja je istraživanja dobio nagradu za najbolji rad Kanadske sociološke asocijacije u 2012. godini. Njegovi su glavni istraživački interesi medijska sociologija i komunikacijske znanosti. Točnije, zainteresiran je za kritičku analizu društvenih odnosa posredovanih digitalnim tehnologijama, javnim politikama i tržištima. Od 2015. voditelj je hrvatskog tima projekta kojim se prati medijski pluralizam, a koji koordinira Europski sveučilišni institut (EUI) u Firenci i financira Europska komisija. Također je sudjelovao na projektima financiranima iz programa COST Europske unije, Sedmog okvirnog programa Europske unije (FP7) te Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ). Član je odbora Istraživačke mreže 18: sociologija medija i komunikacijskih istraživanja Europske sociološke asocijacije i voditelj Sekcije za sociologiju medija Hrvatskoga sociološkog društva od 2013. godine. Urednik je knjige (zajedno s Jakom Primorac i Bjarkijem Valtyssonom) pod naslovom „Technologies of Labour and the Politics of Contradiction“ (Palgrave Macmillan, 2018). Njegova su istraživanja objavljena u časopisima kao što su Društvena istraživanja i Revija za sociologiju te međunarodnim časopisima Journal of Political Economy of Communication, TripleC: Communication, Capitalism and Critique, New Media & Society, European Journal of Communication, Big Data & Society i Interactions: Studies in Communication and Culture.

Doc. dr. sc. Krešimir Krolo diplomirao je sociologiju i povijest, a doktorat iz sociologije stječe temom “Načini korištenja internetskih društvenih mreža kao pokazatelj društvenog kapitala mladih u Hrvatskoj”. Istraživački interesi su mu vezani uz odnos digitalno-interaktivnih medija i društva s posebnim naglaskom na različite oblike digitalnih kultura te suvremene perspektive kulturnog razvoja i kulturnih potreba mladih. Osmislio je i koordinirao nekoliko neovisnih istraživačkih projekata poput “Sociokulturni profil video igrača i igračica u Hrvatskoj” (2014), “Kulturne potrebe i kulturni kapital mladih u Zadru” (2014), te “Kulturne potrebe i kulturni kapital mladih na Jadranskoj obali” (2015/2016). Trenutno je suradnik na projektu HZZZ-a „Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturalni i subjektivni aspekti“ (2016-) pod vodstvom doc. dr.sc. Karin Doolan (Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru). Član je Hrvatskog sociološkog društva (HSD) i sekcije “Sociologija medija” pri Hrvatskom sociološkom društvu i dobitnik stipendije JFDP (Junior Faculty Development Program) američkog konzulata u obliku petomjesečnog boravka na Sveučilištu u Sjevernoj Karolini.

Više o temi:

Više na temu digitalne kulture i medijskih politika možete pronaći u CULPOL knjižnici: https//culpol.irmo.hr/culpol-knjiznica/

Za više informacija o CULPOL projektu i planiranim događanjima pratite mrežnu stranicu projekta culpol.irmo.hr ili nam se obratite na e-mail: culpol@irmo.hr.

Facebook najava događanja : https://www.facebook.com/events/2071815073063067/

U Zagrebu održan međunarodni okrugli stol “Utjecaj Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na kulturu i medije u Hrvatskoj”

Nakon uspješno održanog međunarodnog okruglog stola “Utjecaj Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na kulturu i medije u Hrvatskoj” od 19. do 20. travnja 2018. u Zagrebu, zadovoljstvo nam je podijeliti dostupne audio i video materijale sa okruglog stola kao i ostale radne materijale i izvještaj sa skupa.

Dinamičan i bogat program okruglog stola pokrenuo je zanimljive rasprave, te potaknuo dijalog između različitih kulturno-političkih dionika o nekim od ključnih promjena koje Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta (Digital Single Market – DSM) donosi za sektor kulture i medija u Hrvatskoj. Okrugli stol se dotaknuo institucionalnih i regulatornih aspekata DSM-a, mrežnih platformi i održivosti medija, autorskih prava, interesa autora i korisnika, kao i važnih pitanja vezanih uz sektor kulturne baštine u doba digitalizacije, ističući važnost promicanja dijaloga na svim razinama.

Više o okruglom stolu pročitajte u finalnom izvještaju. 

Dostupni audio materijali: 

Moderatorica: dr. sc. Aleksandra Uzelac, IRMO

Moderator: dr. sc. Jaka Primorac, IRMO


Moderator: dr. sc. Paško Bilić, IRMO

Moderatorica: dr. sc. Romana Matanovac Vučković, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Moderatorica: dr. sc. Koraljka Kuzman Šlogar, Institut za etnologiju i folkloristiku

Ostali materijali s okruglog stola:

Program okruglog stola

Round-table-reader

U nastavku slijedi galerija slika nakon dva dana održanih panela i koktela dobrodošlice.

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript

 

Video obraćanje gđe Mariye Gabriel, povjerenice Europske komisije za digitalnu ekonomiju i društvo sudionicima okruglog stola u Zagrebu

Nakon uspješno održanog međunarodnog okruglog stola “Utjecaj Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na kulturu i medije u Hrvatskoj” od 19. do 20. travnja 2018. u Zagrebu, zadovoljstvo nam je podijeliti video obraćanje gđe Mariye Gabriel, povjerenice Europske komisije za digitalnu ekonomiju i društvo, koja je tako otvorila uvodni panel “Utjecaj Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na kulturu i medije: institucionalni i regulatorni aspekti”. Video je dostupan na sljedećoj poveznici: Mariya Gabriel

Više o okruglom stolu pročitajte u finalnom izvještaju. 

Ostali materijali s okruglog stola:

Program okruglog stola

Round-table-reader