Održan završni sastanak CULPOL projekta

11. lipnja 2018.

Biblioteka IRMO


Završni sastanak CULPOL projekta održan je u ponedjeljak, 11. lipnja u prostorijama IRMO-a, a okupio je hrvatske istraživačice i istraživače koji se bave kulturnim politikama u akademskoj i kulturnoj zajednici, kulturne djelatnike, predstavnike civilnog društva i donosioce odluka u kulturi.

Glavni cilj završnog sastanka bio je predstavljanje projektnih rezultata i realiziranih aktivnosti, te rasprava o postignućima i mogućim budućim suradnjama u okviru fokusa kulturnih politika, kao i predstavljanje posebnog izdanja znanstvenog časopisa Croatian International Relations Review (CIRR) s fokusom na relevantne procese kulturne politike na razini Europske unije pod naslovom „European Union and Challenges of Cultural Policies: Critical Perspectives“ (Vol. 24, No. 82).

Nakon pozdravnih riječi, voditeljica CULPOL projekta dr. sc. Aleksandra Uzelac je okupljenima predstavila projekt, njegove glavne ciljeve, te postignute učinke ostvarene kroz realizirane aktivnosti tijekom dvogodišnjeg trajanja projekta. “Ovaj projekt smo pokrenuli jer mislimo da je nužno staviti u fokus relevantne procese kulturne politike na razini Europske unije i otvoriti u Hrvatskoj diskusiju o tim pitanjima i potaći kritički dijalog o utjecaju EU agende na hrvatsku kulturnu politiku”, istaknula je dr. sc. Uzelac. Jedan od važnijih projektnih rezultata je CULPOL komunikacijsko informacijska platforma koja je istraživačke materijale učinila vidljivijima i dostupnijim svim zainteresirani sudionicima. Projekt je doprinio unaprjeđenju znanja o relevantnim procesima kulturne politike na EU razini te razvoju suradnje hrvatskih i europskih istraživača/ica koji se bave kulturnim politikama. Sve projektne aktivnosti odvile su se prema planiranom rasporedu – dva veća međunarodna skupa, tri sastanka radnih grupa, kao i razna pomoćna i promotivna događanja te radni papiri sudionika koji su objavljeni na mrežnim stranicama projekta.

Kao rezultat rada na projektu objavljeno je posebno izdanje časopisa Croatian International Relations Review (CIRR) s fokusom na relevantne procese kulturne politike na razini Europske unije koje su predstavili: glavna urednica časopisa dr. sc. Senada Šelo Šabić, te gosti urednici dr. sc. Jaka Primorac, dr. sc. Aleksandra Uzelac i dr. sc. Paško Bilić.

Autori članaka u posebnom broju dr. sc. Goran Tomka i dr. sc. Višnja Kisić, te dr. sc. Andrej Srakar podijelili su svoja iskustva rada na posebnom broju časopisa i pokrenuli zanimljivu raspravu o stanju i perspektivama razvoja kulturne politike.

Sastanak je zaključen razgovorom sudionika o mogućim budućim suradnjama i prigodnim domjenkom.

Više o završnom sastanku pročitajte u finalnom izvještaju.

Prezentacija rezultata rada na projektu

Program završnog sastanka.

Comments

comments