Pregled CULPOL aktivnosti u 2017. godini

Na kraju ove uspješne projektne godine donosimo kratki pregled ovogodišnjih aktivnosti u sklopu Jean Monnet projekta ‘EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi’ (CULPOL).

Nakon održanog početnog sastanka i prvog sastanka radnih grupa u prosincu 2016. godine, u 2017. godini organizirano je više projektnih događanja i radnih sastanaka, te je kroz projektnu mrežnu stranicu, u suradnji sa CULPOL suradnicima objavljeno više analitičkih priloga s ciljem unapređivanja znanja o relevantnim procesima kulturne politike na EU razini.

Organizirani skupovi

Velik dio rada na projektu u 2017. godini bio je usmjeren na organizaciju Međunarodne konferencije ‘Perspektive razvoja nacionalnih kulturnih politika u kontekstu Europske unije: kritički dijalozi’ (17. – 19. svibnja 2017.) koja je u Zagrebu okupila znanstvenu zajednicu, istraživače/ice, kulturne djelatnike/ice, predstavnike/ice civilnog društva, donosioce odluka u kulturi, te studente/ice i mlade kulturne profesionalce iz Hrvatske i Europe te otvorila prostor za diskusiju o temi kulturnih politika u EU kontekstu. Osim bogatog dvodnevnog glavnog programa, u okviru konferencije, u suradnji sa našim projektnim partnerima, organizirana su dva pred-konferencijska događanja. Culture Action Europe (CAE) i IRMO organizirali su radionicu „Hrvatski CAE hub: razmišljanja o europskoj budućnosti“ kroz koju su hrvatski kulturni djelatnici i istraživači dali svoj doprinos izgradnji mogućeg scenarija za održivu budućnost europskog projekta, dok je u suradnji s ADU organizirano vrlo posjećeno predavanje Corine Şuteu, kulturne istraživačice, direktorice FilmETC-a i bivše Ministrice kulture Rumunjske pod nazivom “Kulturna administracija i kulturni sustavi – karika koja nedostaje: studija slučaja jednogodišnjeg mandata rumunjske Ministrice kulture”.

Zahvaljujemo svim našim partnerima u organizaciji konferencije (Rijeka2020, Akademija dramske umjetnosti i Culture Action Europe, Ministarstvo kulture, Europski Parlament – Ured za informiranje u HR) te svim sudionicima konferencije na aktivnom sudjelovanju i zanimljivim raspravama i nadamo se da je konferencija ispunila Vaša očekivanja. Konferencijski izvještaj i ostali materijali dostupni su na mrežnim stranicama CULPOL projekta.

U okviru trećeg izdanja međunarodnog programa Unicult 2020, 5. srpnja u Rijeci održan je  drugi CULPOL sastanak radnih grupa. U suradnji s CULPOL suradnicima iz Rijeke organizirano je jednodnevno događanje namijenjeno polaznicima međunarodnog programa Unicult 2020 o policy istraživanjima koji se provode u sklopu CULPOL projekta: o temi lokalnih kulturnih politika i EPK procesa u Hrvatskoj i o temi digitalne kulture i promjenama vezanim uz Zajedničko digitalno tržište u EU.

Istraživačke aktivnosti

U sklopu istraživačkih aktivnosti na CULPOL projektu, na mrežnim stranicama projekta objavljeno je sedam analitičkih priloga u kojima se analiziraju različite teme u okviru kulturnih politika, a nekoliko ih je u pripremi za objavljivanje iduće godine.

Do sada su objavljeni:
CULPOL TEMATSKI DOKUMENT 1 – Supsidijarnost, policy, OMK? Hrvatska kulturna politika u europskom kontekstu, autorice Jake Primorac
CULPOL TEMATSKI DOKUMENT 2 – Pregled metodoloških pristupa u europskim istraživanjima kulturnih politika, autorice Ane Žuvele
CULPOL TEMATSKI DOKUMENT 3 – Kulturno planiranje ‘u hodu’: Proces kandidature hrvatskih gradova za Europsku prijestolnicu kulture kao indikator stanja i promjena u kulturnoj politici, autora Marija Kikaša
CULPOL TEMATSKI DOKUMENT 4 – Položaj i uloga kulture u Agendi EU. Policy implikacije potprograma Kultura u programu Kreativna Europa, autorica Jake Primorac, Nine Obuljen Koržinek i Aleksandre Uzelac
CULPOL ANALITIČKI OSVRT 1 – Osvrt na tipologije kulturnih politika, autorice Nade Švob-Đokić
CULPOL ANALITIČKI OSVRT 2– Proturječnosti interneta i problem artikulacije javnog interesa, autora Paška Bilića
CULPOL ANALITIČKI OSVRT 3– Bottom-up pristup u kulturnoj diplomaciji, autorice Matee Senkić

Pozivamo zainteresirane CULPOL suradnike da nam se jave ukoliko su zainteresirani za moguće objavljivanje svojih analitičkih priloga u okviru CULPOL tematskih dokumenata i analitičkih osvrta.

Aktivnosti vezane uz planirano objavljivanje posebnog izdanja časopisa Croatian International Relations Review (CIRR) na temu ‘European Union and Challenges of Cultural Policies: Critical Perspectives’, Vol. 24 No. 83 (2018) su u tijeku. Nakon u lipnju raspisanog poziva za predaju radova za koji je rok bio 17. prosinac radovi su počeli pristizati te je urednički i recenzijski postupak u tijeku. Očekivani datum objave posebnog broja časopisa CIRR je lipanj 2018.

Planovi u 2018

U 2018. godini je planiran međunarodni okrugli stol ‘Utjecaj Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na kulturu i medije u Hrvatskoj’ koji će se održati u Zagrebu od 19. do 20. travnja 2018. Planirani okrugli stol u fokus će staviti promjene koje donosi Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta (Digital Single Market – DSM) na sektor kulture i medija u Hrvatskoj.

CULPOL projekt službeno završava 31. kolovoza 2018., no prije toga, u lipnju, u planu je organizacija završnog sastanka projekta i promocija posebnog broja časopisa CIRR. Više informacija biti će dostupno na CULPOL mrežnoj stranici.

Veseli nas do sada iskazan interes za suradnju na ovom projektu, te se nadamo da ćemo u sljedećoj godini zajednički ostvariti nove zanimljive aktivnosti.

U međuvremenu pratite našu mrežnu stranicu culpol.irmo.hrna kojoj ćemo redovno objavljivati sve informacije vezane uz naš projekt.

Vesele blagdane, te sretnu i uspješnu 2018. godinu želi Vam CULPOL projektni tim!

Aleksandra Uzelac
Jaka Primorac
Paško Bilić
Ana Žuvela
Matea Senkić
Barbara Lovrinić

Comments

comments