Objavljen četvrti CULPOL tematski dokument ‘Položaj i uloga kulture u Agendi EU. Policy implikacije potprograma Kultura u programu Kreativna Europa’

Četvrti tematski dokument pod nazivom ‘Položaj i uloga kulture u Agendi EU. Policy implikacije potprograma Kultura u programu Kreativna Europa’ autorica Jake Primorac, Nine Obuljen Koržinek i Aleksandre Uzelac sada je dostupan na CULPOL mrežnoj stranici. Na temelju kritičke analize potprograma Kultura programa Kreativna Europa usvojenog 2013. godine, u ovom tematskom dokumentu se razmatraju policy implikacije položaja kulture, i analiziraju promjene u razumijevanju uloge i položaja kulture u široj političkoj agendi Europske unije. Tema se analizira razmatrajući policy arhitekturu programa Kreativna Europa i njegovu izvedivost, dajući naglasak na uvjete ugovora s dionicima.

Analitički osvrt je dostupan na sljedećoj poveznici:

CULPOL TEMATSKI DOKUMENT 4 – Položaj i uloga kulture u Agendi EU. Policy implikacije potprograma Kultura u programu Kreativna Europa/The Place and Role of Culture in the EU Agenda. Policy Implications of the Culture Sub-programme of the Creative Europe Programme, Jaka Primorac, Nina Obuljen Koržinek i Aleksandra Uzelac, IRMO, Zagreb, prosinac 2017. Jezik: hrvatski sa sažetkom na engleskom.

Comments

comments