U Rijeci održana međunarodna konferencija “Sudioničko upravljanje u kulturi: Istraživanje praksi, teorija i politika. Uradimo zajedno”

U organizaciji vanjskih suradnika CULPOL projekta – Zaklade ‘Kultura Nova’ i EPK Rijeka 2020 – od 22. do 24. studenoga 2017. godine u Rijeci održana je međunarodna interdisciplinarna konferencija “Sudioničko upravljanje u kulturi: Istraživanje praksi, teorija i politika. Uradimo zajedno”. Konferencija je okupila mnogobrojne dionike/ice kulturnih politika te predstavnike/ice kulturnih i umjetničkih organizacija iz cijelog svijeta koji su raspravljali o različitim izazovima, ograničenjima, paradoksima i perspektivama s kojima se susreću prakse, teorije i politike u području sudioničkog upravljanja u kulturi.

Tema sudioničkog upravljanja postala je iznimno važna s obzirom na to da se tradicionalni javni i tržišno orijentirani modeli upravljanja sve češće pokazuju neadekvatnim u pružanju odgovora na kompleksnost izazova u kreiranju politika, i potreba kulturnih djelatnika, umjetnika, publike i lokalne zajednice. Brojne kulturne inicijative diljem svijeta propituju tradicionalne modele upravljanja i eksperimentiraju s inovativnim pristupima upravljanju koji nadilaze konvencionalne institucionalne okvire.

Konferencijom se nastojalo sveobuhvatno raspraviti o različitim praktičnim, teorijskim i političkim pristupima i značenjima sudioničkog upravljanja u različitim društvenim kontekstima za integraciju ovih praksi u postojeće okvire kulturnih politika. Područje sudioničkog upravljanja u kulturi se razmatralo kroz različite aspekte i pristupe, uključujući sljedeće teme: implikacije sudjelovanja u promicanju demokratskih vrijednosti u području (kulturnih) politika; kompleksnost odnosa moći i prijenosa upravljanja na više dionika; razlike između privatnih, javnih i zajedničkih interesa svih relevantnih dionika; etičnost u procesima sudjelovanja; institucionalne promjene i inovacije kao i promjene i inovacije politika.

Članice organizacijskog odbora Ana Žuvela, Barbara Lovrinić i Aleksandra Uzelac (voditeljica CULPOL projekta) sudjelovale su na konferenciji zajedno s ostalim projektnim suradnicima.

Međunarodnu i interdisciplinarnu konferenciju „Sudioničko upravljanje u kulturi: Istraživanje praksi, teorija i politika. Uradimo zajedno” podržala su European Cultural Foundation te mreža IFACCA. Konferencija je također označena kao događaj mreže ENCATC i dio je projekta „Pristupi sudioničkom upravljanju u kulturi” koji podržava UNESCO-ov Međunarodni fond za kulturnu raznolikost. 

Detaljan program konferencije sa svim sesijama, umjetničkim i popratnim programom, te fotografijama i video snimkama možete preuzeti ovdje.

Programska knjižica konferencije [PDF]

Comments

comments