U Zagrebu održan međunarodni okrugli stol “Utjecaj Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na kulturu i medije u Hrvatskoj”

Nakon uspješno održanog međunarodnog okruglog stola “Utjecaj Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na kulturu i medije u Hrvatskoj” od 19. do 20. travnja 2018. u Zagrebu, zadovoljstvo nam je podijeliti dostupne audio i video materijale sa okruglog stola kao i ostale radne materijale i izvještaj sa skupa.

Dinamičan i bogat program okruglog stola pokrenuo je zanimljive rasprave, te potaknuo dijalog između različitih kulturno-političkih dionika o nekim od ključnih promjena koje Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta (Digital Single Market – DSM) donosi za sektor kulture i medija u Hrvatskoj. Okrugli stol se dotaknuo institucionalnih i regulatornih aspekata DSM-a, mrežnih platformi i održivosti medija, autorskih prava, interesa autora i korisnika, kao i važnih pitanja vezanih uz sektor kulturne baštine u doba digitalizacije, ističući važnost promicanja dijaloga na svim razinama.

Više o okruglom stolu pročitajte u finalnom izvještaju. 

Dostupni audio materijali: 

Moderatorica: dr. sc. Aleksandra Uzelac, IRMO

Moderator: dr. sc. Jaka Primorac, IRMO


Moderator: dr. sc. Paško Bilić, IRMO

Moderatorica: dr. sc. Romana Matanovac Vučković, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Moderatorica: dr. sc. Koraljka Kuzman Šlogar, Institut za etnologiju i folkloristiku

Ostali materijali s okruglog stola:

Program okruglog stola

Round-table-reader

U nastavku slijedi galerija slika nakon dva dana održanih panela i koktela dobrodošlice.

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript

 

Comments

comments