CULPOL ISTRAŽIVAČKI RADOVI

U sklopu Jean Monnet projekta ‘EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi’ (CULPOL) objavljuju se CULPOL analitički osvrti i CULPOL tematski dokumenti, serija odabranih tekstova koji donose kritičku analizu raznorodnih tema od interesa za CULPOL projekt. Cilj CULPOL dokumenata je donijeti sažete policy orijentirane analize aktualnih tema ili studije slučaja iz područja istraživanja i prakse kulturnih politika, te objediniti istraživačke kapacitete suradnika na projektu i učiniti ih vidljivijim i dostupnijim svim zainteresiranim dionicima.

Objavljeni radovi unutar te serije istraživati će na koje sve načine Europska unija utječe na kulturnu politiku na nacionalnoj i na lokalnoj razini kako bi se istraživače/ice kulture, donosioce odluka i kulturne radnike u Hrvatskoj zainteresiralo za EU teme.

Do srpnja 2017. objavljena su dva tematska dokumenta i jedan analitički osvrt:

CULPOL TEMATSKI DOKUMENT 1 – Supsidijarnost, policy, OMK? Hrvatska kulturna politika u europskom kontekstu / Subsidiarity, policy, OMC? Croatian cultural policy in the European context, Jaka Primorac, IRMO, Zagreb, travanj 2017. Jezik: hrvatski (sažetak na engleskom);

CULPOL TEMATSKI DOKUMENT 2 – Pregled metodoloških pristupa u europskim istraživanjima kulturnih politika / An overview of methodological approaches in European cultural policy research, Ana Žuvela, IRMO, Zagreb, srpanj 2017. Jezik: hrvatski (sažetak na engleskom);

CULPOL ANALITIČKI OSVRT 1 – Osvrt na tipologije kulturnih politika / The commentary on typologies of cultural policies, Nada Švob-Đokić, IRMO, Zagreb, travanj 2017. Jezik: hrvatski (sažetak na engleskom).

Ukoliko želite doprinijeti sa svojim radovima svakako nas kontaktirajte na: culpol@irmo.hr

Za više informacija o projektu, planiranim događanjima i objavljenim istraživačkim radovima pratite mrežnu stranicu projekta culpol.irmo.hr.

 

Comments

comments