U okviru trećeg izdanja međunarodnog programa Unicult 2020 u Rijeci održan drugi CULPOL sastanak radnih grupa

Dana 5. srpnja 2017. godine, u prostorijama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci održan je drugi sastanak radnih grupa Jean Monnet projekta ‘EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi’ (CULPOL), organiziran u sklopu trećeg izdanja Unicult 2020 – međunarodnog programa iz menadžmenta u kulturi i umjetnosti i kulturnih politika koji se održava od 03. do 16. srpnja 2017. godine u Rijeci.

CULPOL Organizacijski odbor (Aleksandra Uzelac, Jaka Primorac, Ana Žuvela i Matea Senkić) zajedno s tri CULPOL vanjska suradnika (Daniela Urem, Mario Kikaš i Davor Mišković) pripremali su, u okviru projekta CULPOL, jednodnevno događanje namijenjeno polaznicima međunarodnog programa Unicult 2020.

22 sudionika (uključujući 17 UNICULT 2020 polaznika) iz Hrvatske i drugih zemalja: 11 polaznika iz Hrvatske i 11 polaznika iz Španjolske, Velike Britanije, Grčke, Portugala, Kosova, Rumunjske, Srbije i Kanade sudjelovalo je u ovom jednodnevnom programu.

Za više informacija o projektu i planiranim događanjima pratite mrežnu stranicu projekta culpol.irmo.hr ili nam se obratite na e-mail: culpol@irmo.hr

Drugi CULPOL sastanak radnih grupa_Izvještaj

Za više informacija o Unicult 2020 – međunarodni program iz menadžmenta u kulturi i umjetnosti i kulturnih politika, posjetite: https://www.unicult2020.com/


 

Comments

comments