Poziv za predaju radova

Croatian International Relations Review (CIRR)

Posebno izdanje časopisa na temu ‘European Union and Challenges of Cultural Policies: Critical Perspectives’.

Vol. 24 No. 83 (2018)

U sklopu aktivnosti Jean Monnet projekta „EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi“ objavit će se posebno izdanje časopisa Croatian International Relations Review (CIRR) s fokusom na relevantne procese kulturne politike na razini Europske unije pod naslovom ‘European Union and Challenges of Cultural Policies: Critical Perspectives’. Puni poziv za predaju radova nalazi se na sljedećoj poveznici.

Članci se podnose na engleskom jeziku u dužini od 8000 riječi, uključujući fusnote i sažetak od 150 riječi, s izuzetkom bibliografije. Svaki rad prije objave prolazi međunarodni dvostruko anonimni recenzentski postupak. Uredništvo moli da se autori/ce prije predaje članka konzultiraju sa Uputama za autore.

Članci se šalju na e–mail cirr@irmo.hr s naznakom ‘Article submission for the Special Issue on ‘European Union and Challenges of Cultural Policies: Critical Perspectives’.

Rok za predaju radova: 12. studeni 2017.

Očekivani datum objave: Lipanj 2018.

Za daljnje upite možete se obratiti Uredništvu: Jaka Primorac (jaka@irmo.hr), Aleksandra Uzelac (auzelac@irmo.hr) i Paško Bilić (pasko@irmo.hr).

Za više informacija o projektu i planiranim događanjima pratite mrežnu stranicu projekta culpol.irmo.hr ili nam se obratite na e-mail: culpol@irmo.hr

Comments

comments