CULPOL Prvi sastanak organizacijskog tima

Institut za razvoj i međunarodne odnose – IRMO

U ponedjeljak, 26. rujna 2016. godine u prostorijama Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu održan je prvi sastanak organizacijskog tima u sklopu Jean Monnet projekta “EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi”. Uz predstavljanje koncepta projekta i formiranja istraživačkih timova i njihovih glavnih aktivnosti, raspravljalo se i o tekućim aktivnostima kao što su internetska stranica projekta i logo. Na sastanku su sudjelovale članice organizacijskog tima i IRMO istraživačice.

Comments

comments