Odobren dvogodišnji Erasmus+ Jean Monnet projekt

Institut za razvoj i međunarodne odnose – IRMO

Tim Instituta za razvoj i međunarodne odnose sa zadovoljstvom objavljuje da je na natječaju u sklopu programa Erasmus+ odobren Jean Monnet projekt pod nazivom ‘EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi/CULPOL’. Početak projekta je 1. rujna 2016. godine, a trajanje je predviđeno dvije godine (kolovoz, 2018.). Glavni cilj projekta je poticanje diskusije i kritičkog dijaloga o utjecaju EU agende na hrvatsku kulturnu politiku. U okviru projekta biti će organizirano niz radnih sastanaka, međunarodna konferencija o EU ‘mekim mehanizmima’ kulturne politike i okrugli stol o utjecaju Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta (Digital Single Market – DSM) na reforme u hrvatskoj kulturnoj politici te objavljivanje posebnog broja časopisa Croatian International Relations Review – CIRR sa znanstvenim radovima na spomenutu tematiku. Kroz projekt se želi bolje umrežiti akademsku zajednicu, kulturnu zajednicu i policymakere koji se bave kulturnim politikama, te izgraditi komunikacijsko informacijsku platformu gdje će biti dostupni relevantni materijali na temu kulturnih politika i relevantnih EU dokumenata.

Comments

comments