Konferencija Beyond the Obvious ”Europe quo vadis?”, Culture Action Europe

26. – 28. siječnja 2017.

Budimpešta, Mađarska


U organizaciji mreže Culture Action Europe od 26. do 28. siječnja 2017. godine u Budimpešti održana je godišnja konferencija Beyond the Obvious (BtO) ”Europe quo vadis?” koja okuplja Europsku kulturnu zajednicu, predstavnike civilnog društva, istraživače, znanstvenike te političke i institucionalne predstavnike. Konferencija je otvorila je prostor za diskusiju o različitim izazovima s kojima se susreće današnja Europa, od fragmentacije i porasta nacionalizama i ksenofobije, do ekoloških izazova i uloge gradova u kreiranju alternativa.

Voditeljica CULPOL projekta Aleksandra Uzelac sudjelovala je na konferenciji zajedno sa članicama Culture Action Europe mreže i suradnicama CULPOL projekta – Deom Vidović, Janjom Sesar i Danielom Urem.

Za više informacija posjetite mrežnu stranicu: www.caeconference.org

 

Comments

comments