Najava konferencije ‘Perspektive razvoja nacionalnih kulturnih politika u kontekstu Europske unije: kritički dijalozi’

Zagreb, 18. – 19. svibnja 2017.

Dvorana Kuće Europe, Augusta Cesarca 4, Zagreb


Međunarodna konferencija „Perspektive razvoja nacionalnih kulturnih politika u kontekstu Europske unije: kritički dijalozi“ održat će se u Zagrebu od 18. do 19. svibnja 2017. Konferencija se organizira u sklopu aktivnosti Jean Monnet projekta „EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi“ i u fokus će staviti relevantne procese kulturne politike na razini Europske unije. Namjera je okupljanjem istraživača/ica, kulturnih djelatnika/ica i donosioca odluka u kulturi potaknuti dijalog između različitih kulturno-političkih dionika, stavljajući u središte diskusije održivost kulture sa jedne strane, te sa druge činjenicu da održivi razvoj nije moguć bez kulture.

Svijet u kojem živimo se ubrzano mijenja i u njemu su lokalne, nacionalne i globalne razine međusobno povezane te ih više ne možemo lako razlučiti i na jednostavan način zasebno regulirati. Kulturne se politike u 21. stoljeću moraju nositi s (post)globalizacijskim kontekstom koji je obilježen kulturnim, društvenim i ekonomskim promjenama, problemima koje donose brz tehnološki napredak i digitalizacija, kao i socijalna i financijska nestabilnost koja nije samo dovela do gospodarske krize, već i do krize demokracije, te je naposljetku rezultirala i globalnom društvenom nejednakošću i masivnim migracijama. Sve to ima utjecaj na uvjete u kojima danas djeluje kulturni sektor. Uvriježeni se sustavi financiranja mijenjaju, dok se javni proračuni za kulturu smanjuju. Koncept socijalne države je ugrožen, a kulturne se institucije bore kako bi pronašle modele održivog razvoja, očuvale svoje postojanje te i dalje mogle zadovoljiti potrebe i interese građana, korisnika i javnosti. Uspjeh njihova rada pomno se prati, dok se s druge strane prostor za uspostavu novih tipova kulturnih institucija sužava. Postoji hitna potreba za novim načinima upravljanja u kulturnom sektoru koji će moći odgovoriti na opisane izazove, te stvoriti nove modele kulturne politike za održivu kulturu.

Iz konteksta EU politika vidljivo je da se kulturi pristupa dvojako – ona je cilj, ali i instrument u projektima društvene transformacije. Kultura se u sve većoj mjeri koristi kao instrument za različite društvene i ekonomske ciljeve. Međunarodni odnosi Europske unije sve više postaju interkulturni odnosi, dok se kultura, čini se, odmiče sve više od koncepta javne vrijednosti prema konceptu kulture kao robe na tržištu. Kriza u Europi i kriza europskog modela također imaju implikacije za polje kulture. Današnja Europa treba preispitati svoje ciljeve, vrijednosti i identitete – treba naći adekvatan model za održivi kulturni razvoj. S obzirom na to da je načelo supsidijarnosti kulture upisano u Lisabonskom ugovoru, Europska unija se nije uključila u formuliranje izričite zajedničke kulturne politike. Ipak, EU indirektno kroz svoje tzv. ‘meke mehanizme’ koji de facto predstavljaju pristup politici prema raznim pitanjima kulturne politike i srodnih instrumenata, doprinosi stvaranju zajedničkih okvira kulturne politike (npr. mehanizmi poput: otvorena metoda koordinacije (OMK), programi Kreativna Europa i Europska prijestolnica kulture (EPK) kao kulturne inicijative EU-a te drugi slični mehanizmi). Upitno je može li takav pristup i dalje biti primjeren današnjim kulturnim i društvenim izazovima, kao i to mogu li se kulturne politike na nacionalnoj razini uhvatiti u koštac s kompleksnim globalnim problemima, osobito u kontekstu u kojem mnoge druge javne politike sve više utječu na područje kulture.

Međunarodna konferencija „Perspektive razvoja nacionalnih kulturnih politika u kontekstu Europske unije: kritički dijalozi“ ima za cilj odgovoriti na ključno pitanje: da li je došlo vrijeme za promjenu paradigme u kulturnim politikama i koji su mogući smjerovi njezina razvoja. Pozivamo znanstvenike/ice, kulturne profesionalce, umjetnice i umjetnike, kulturne djelatnike/ice i donosioce odluka u kulturi da doprinesu rješavanju tih pitanja. Na konferenciji ćemo se pozabaviti različitim izazovima koji danas predstoje kulturnim politikama kako na nacionalnoj tako i na razini Europske unije, a uključuju:

 • Postoje li novi modeli za inovativne kulturne politike?
 • Eksplicitne i implicitne kulturne politike: Kako i kakva će se kultura razvijati u EU i njezinim državama članicama?
 • Pitanja kulturne politike EU-a: Koje su granice supsidijarnosti?
 • Utjecaji mekih mehanizama politike EU-a na nacionalni kontekst (OMK, Kreativna Europa, naučene lekcije iz Europske prijestolnice kulture)
 • Kultura u kontekstu post-globalizacije: Kakvu ulogu ima istraživanje kulturnih politika?
 • Procesi digitalizacije i njihove implikacije za održivu kulturu budućnosti
 • Sociokulturna nejednakost i krize (demokratske, migracijske, ekonomske) te migracije i međukulturalni dijalog iz perspektive kulturne politike
 • Postizanje održivosti u kulturnom razvoju: Kojim putem naprijed?

Format konferencije omogućiti će tematske rasprave. Osim dva uvodna plenarna predavanja koja će se fokusirati na kulturne politike na EU i nacionalnoj razini, u radnim sesijama i okruglim stolovima raspravljati će se o temama koje uključuju:

 • Kriza u EU i kulturne politike – kako postići održivi kulturni razvoj?
 • Strategije i tendencije lokalnog kulturnog razvoja u Europi: uloga i utjecaj projekta Europske prijestolnice kulture
 • Kakva komparativna istraživanja kulturne politike u Europi su nam potrebna?
 • Nacionalne kulturne politike u potrebi za vizijom, inovacijama i novim modelima upravljanja.

Molimo Vas da rezervirate datume u Vašem rasporedu. Registracije ćemo početi uskoro zaprimati, a sve informacije biti će dostupne na mrežnoj stranici projekta culpol.irmo.hr.

Za više informacija kontaktirajte nas na: culpol@irmo.hr.

Mogućnost objave radova: U okviru projekta CULPOL u 2018. godini je planirano objavljivanje posebnog izdanja časopisa Croatian International Relations Review (CIRR) na temu kulturnih politika i EU.

Konferencijski materijali:

Programme-Culpol-conference-2017

CULPOL-Conference-Reader-2017-

CULPOL-Conference-Report 2017

 

Comments

comments