Nova europska Agenda za kulturu

Dana 22. svibnja 2018. godine, nakon konzultacija s dionicima kulturnog sektora, Europska komisija je predstavila novi i ambiciozni europski program za izgradnju snažnije Europe koji uključuje Novu europsku Agendu za kulturu.

Agendom se želi u potpunosti iskoristiti potencijal kulture u izgradnji uključivije i pravednije Unije, potpori inovacijama, kreativnosti, održivom zapošljavanju i rastu te jačanju odnosa EU-a s trećim zemljama

Nova Agenda predlaže sljedeće mjere:

  • iskoristiti potencijal kulture i kulturne raznolikosti za izgradnju socijalne kohezije i blagostanja kroz promicanje sudjelovanja u kulturi, mobilnosti umjetnika i zaštitom kulturne baštine;
  • poticati zapošljavanje i rast u kulturnom i kreativnom sektoru kroz promicanje umjetnosti i kulture u obrazovanju, jačanjem relevantnih vještina i poticanjem inovacija u kulturi;
  • ojačati međunarodne kulturne odnose kroz kulturu koja potiče održivi razvoj i mir.

Na temelju iskustva stečenih kroz EU suradnju, Nova Agenda će se provesti snažnom suradnjom s državama članicama i raznim dionicima, uključujući civilno društvo i međunarodne partnere.

Povjerenik za obrazovanje, kulturu, mlade i sport Tibor Navracsics objavio je na svom Twitter profilu sljedeće:

#Kultura je ponovno u političkom vrhu Euroske unije.  S Novom europskom Agendom za kulturu, nastojat ću iskoristiti puni potencijal #kulture za društveni napredak, gospodarski rast i međunarodne odnose #EuropeForCulture #EU2018BG

Za više informacija, posjetite: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1522768_en 

 

Comments

comments