Završni sastanak CULPOL projekta “EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi”

Glavni cilj dvogodišnjeg CULPOL projekta ‘EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi’ (rujan 2016. – kolovoz 2018.) bio je poticanje diskusije i kritičkog dijaloga o utjecaju EU agende na hrvatsku kulturnu politiku. Projekt je doprinio unaprjeđenju znanja o relevantnim procesima kulturne politike na EU razini te razvoju suradnje hrvatskih i europskih istraživača/ica koji se bave kulturnim politikama. Sve projektne aktivnosti odvile su se prema planiranom rasporedu – dva veća međunarodna skupa, tri radna sastanka, kao i razna pomoćna i promotivna događanja te radni papiri sudionika koji su objavljeni na mrežnim stranicama projekta.

Završni sastanak u vidu promocije posebnog izdanja časopisa planira se održati 11. lipnja 2018. u biblioteci Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u Zagrebu. Jedan od završnih rezultata projekta je objavljivanje posebnog izdanja znanstvenog časopisa Croatian International Relations Review (CIRR) s fokusom na relevantne procese kulturne politike na razini Europske unije pod naslovom „European Union and Challenges of Cultural Policies: Critical Perspectives“ (Vol. 24, No. 82). Ovaj događaj je sjajna prilika da zahvalimo autorima i autoricama na radovima, ali i da sažmemo rezultate projekta.

Radna verzija programa završnog sastanka.

Pratite našu mrežnu stranicu za više informacija o sadržaju posebnog izdanja!

Više o fokusu posebnog izdanja časopisa CIRR pročitajte na: https//culpol.irmo.hr/poziv-predaju-radova/

Ostali materijali sa završnog sastanka:

Izvještaj sa završnog sastanka (eng)

 

Comments

comments