Objavljeni knjižica i finalni program okruglog stola

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da su finalni program i knjižica za međunarodni okrugli stol “Utjecaj Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na kulturu i medije u Hrvatskoj” dostupni na našim mrežnim stranicama.

Program okruglog stola će se održati od 19. do 20. travnja 2018. godine u Vijećnici Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Cilj okruglog stola je okupiti istraživače/ice, kulturne djelatnike/ice te donositeljice i donositelje odluka u kulturi te potaknuti dijalog između različitih kulturno-političkih dionika o nekim od ključnih promjena koje Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta (Digital Single Market – DSM) donosi za sektor kulture i medija u Hrvatskoj. Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta najvažnija je implicitna kulturna politika koja donosi značajne promjene u radu sveukupnog kulturnog sektora te se u sklopu ovog okruglog stola planira razmotriti kakav je u tom kontekstu doseg nacionalnih kulturnih politika u regulaciji digitalne kulture. Premda je Strategija usvojena 2015. godine, u Hrvatskoj nije posvećena dovoljna pažnja njezinim implikacijama. Kako danas kultura i digitalna kultura postaju sve povezanije u jedinstveni kontekst koji određuje naše iskustvo, kulturne politike ne smiju zapostaviti ovaj, u današnjem svijetu važan, aspekt kulturnih aktivnosti. Okrugli stol omogućit će fokusirane tematske rasprave koje će biti usmjerene na kontekstualiziranje Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta za kulturu i medije u Europskoj uniji.

Registracije počinju četvrtak, 19. travnja u 14 sati. Skup će otvoriti Ministrica kulture RH, dr. sc. Nina Obuljen Koržinek nakon čega slijede dva panela:

Uvodni panel “Utjecaj Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na kulturu i medije: institucionalni i regulatorni aspekti” otvorit će video obraćanje povjerenice Europske komisije za digitalnu ekonomiju i društvo gđe Mariye Gabriel. Potom će gđa Anja Jelavić, načelnica Sektora za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove Ministarstva kulture RH i g. Božo Zeba, zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, predstaviti inicijative hrvatskih donositelja odluka vezane uz Strategiju jedinstvenog digitalnog tržišta u Hrvatskoj.

U prvom panelu pod nazivom “Mrežne platforme i održivost medija u demokratskim društvima” preispitat će se utjecaj mrežnih platformi na lokalne medije i komunikacijsku industriju u političkom, kulturnom i ekonomskom smislu. U fokusu panela biti će utjecaj mrežnih platformi na digitalno oglašavanje, održivost medija, tržišno natjecanje i medijski pluralizam. Ujedno će se raspraviti i mogućnosti javnih potpora za medijske industrije, te građanske alternative tržišnim okvirima medija. U sklopu panela sudjeluju: g. Damir Hajduk, predsjednik Vijeća za elektroničke medije; g. Božidar Abramović, Omnicom Media Grupa i HURA; dr. sc. Paško Bilić, IRMO, g. Ante Pavić, Forum TM; te g. Saša Leković, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva.

U petak, 20. travnja program se nastavlja uvodnim plenarnim predavanjem nakon čega slijede dva tematska panela na kojima će sudjelovati niz domaćih i inozemnih stručnjaka i stručnjakinja iz područja kulture i medija.

Prof. dr. sc. Katharine Sarikakis s Odsjeka za komunikacije Sveučilišta u Beču, održat će uvodno plenarno predavanje pod nazivom “Kultura i (novo) jedinstveno tržište: reproduciranje režima dominacije ili ponovno pokretanje nove Europe?” u kojem će se osvrnuti na izazove koje donosi Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta.

Cilj je drugog panela pod nazivom “Autorska prava, interesi autora i korisnika: Kako potaknuti kreativnost?” raspraviti o tome donosi li DSM reforma prednosti ukupnom kulturnom i medijskom sektoru, ili je prvenstveno namijenjena ‘velikim igračima’ kreativne ekonomije? U sklopu panela sudjeluju: dr. sc. Maja Bogataj Jančič, Institut za intelektualno vlasništvo, Slovenija; dr. sc. Simone Schroff sa Sveučilišta u Amsterdamu; g. Antun Tomislav Šaban, Hrvatsko društvo skladatelja; te g. Hrvoje Hribar, član upravnog odbora Europske federacije audiovizualnih redatelja (FERA).

U trećem panelu, s naslovom “Uspostavljanje ravnoteže između kulture i ekonomije: uloga baštinskih institucija?” naglasak je stavljen na važna pitanja vezana uz sektor kulturne baštine u doba digitalizacije, kao što su: Koja je odgovarajuća konceptualizacija prava intelektualnog vlasništva u digitalnom dobu koja bi osigurala očuvanje snažne javne domene i prava korisnika iz analognog doba? Hoće li obrazovni i baštinski sektor moći iskoristiti prednosti i prilike koje se otvaraju kroz digitalne mreže? U sklopu panela sudjeluju: g. Harry Verwayen, v.d. izvršnog direktora Europeane; dr. sc. Marianne Ping Huang sa Sveučilišta u Aarhusu; dr. sc. Vlatka Lemić, Hrvatski državni arhiv; te gđa. Goranka Horjan, Etnografski muzej u Zagrebu.

Okrugli stol je organiziran u sklopu aktivnosti Jean Monnet projekta “EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi” (CULPOL), a namijenjen je znanstvenoj zajednici, istraživačima/icama, kulturnim djelatnicima, donositeljicama i donositeljima odluka u kulturi, te studentima i mladim kulturnim profesionalcima iz Hrvatske i Europe.

Više informacija o samom okruglom stolu možete naći u programu kao i knjižici.

Nadamo se da ćete nam se pridružiti u diskusijama!

Ostali materijali s okruglog stola:

DSM_International-Round-Table-Web-Report

Comments

comments