Pregled CULPOL aktivnosti 2016-2018

Dana 31. kolovoza 2018. godine završio je rad na dvogodišnjem Jean Monnet projektu ‘EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi’ (CULPOL) koji je koordinirao Odjel za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose.

U okviru projekta organizirano je niz radnih sastanaka, konferencija i okruglih stolova te je objavljen poseban broj časopisa CIRR sa znanstvenim radovima na spomenutu tematiku, kao i niz radnih dokumenata objavljenih na mrežnoj stranici projekta (culpol.irmo.hr). Kroz projekt se nastojalo bolje umrežiti akademsku zajednicu, kulturnu zajednicu i policy makere koji se bave kulturnim politikama, te doprinijeti unaprjeđenju znanja o relevantnim procesima kulturne politike na EU razini te razvoju suradnje hrvatskih i europskih istraživača/ica koji se bave kulturnim politikama.

Donosimo kratki pregled najvažnijih aktivnosti CULPOL projekta.

Organizirani skupovi i sastanci

 • U prosincu 2016. godine održan je početni sastanak CULPOL projekta u prostorijama IRMO-a, a okupio je hrvatske istraživačice i istraživače koji se bave kulturnim politikama u akademskoj i kulturnoj zajednici, kulturne djelatnike, predstavnike civilnog društva i donosioce odluka u kulturi. Idući dan održan je prvi tematski sastanak radnih grupa na temu Program ‘Europska prijestolnica kulture’ i lokalne kulturne politike, u partnerstvu s Ministarstvom kulture kojem su prisustvovali predstavnici hrvatskih gradova kandidata za Europsku prijestolnicu kulture te zainteresirani vanjski suradnici CULPOL projekta.

ο Izvještaji sa skupa i ostali materijali dostupni su na mrežnim stranicama CULPOL projekta.

 • U svibnju 2017 organizirana je Međunarodna konferencija ‘Perspektive razvoja nacionalnih kulturnih politika u kontekstu Europske unije: kritički dijalozi’ (17. – 19. svibnja 2017.) koja je u Zagrebu okupila znanstvenu zajednicu, istraživače/ice, kulturne djelatnike/ice, predstavnike/ice civilnog društva, donosioce odluka u kulturi, te studente/ice i mlade kulturne profesionalce iz Hrvatske i Europe te otvorila prostor za diskusiju o temi kulturnih politika u EU kontekstu. Osim bogatog dvodnevnog glavnog programa, u okviru konferencije, u suradnji sa našim projektnim partnerima, organizirana su dva pred-konferencijska događanja. Culture Action Europe (CAE) i IRMO organizirali su radionicu „Hrvatski CAE hub: razmišljanja o europskoj budućnosti“ kroz koju su hrvatski kulturni djelatnici i istraživači dali svoj doprinos izgradnji mogućeg scenarija za održivu budućnost europskog projekta, dok je u suradnji s ADU organizirano vrlo posjećeno predavanje Corine Şuteu, kulturne istraživačice, direktorice FilmETC-a i bivše Ministrice kulture Rumunjske pod nazivom “Kulturna administracija i kulturni sustavi – karika koja nedostaje: studija slučaja jednogodišnjeg mandata rumunjske Ministrice kulture”.

ο Konferencijski izvještaj i ostali materijali dostupni su na mrežnim stranicama CULPOL projekta.

 • U srpnju 2017, u okviru trećeg izdanja međunarodnog programa Unicult 2020, u Rijeci održan je  drugi CULPOL sastanak radnih grupa. U suradnji s CULPOL suradnicima iz Rijeke organizirano je jednodnevno događanje namijenjeno polaznicima međunarodnog programa Unicult 2020 o policy istraživanjima koji se provode u sklopu CULPOL projekta: o temi lokalnih kulturnih politika i EPK procesa u Hrvatskoj i o temi digitalne kulture i promjenama vezanim uz Zajedničko digitalno tržište u EU (Digital Single Market – DSM).
 • U travnju 2018. godine održan je međunarodni okrugli stol ‘Utjecaj Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na kulturu i medije u Hrvatskoj’ (19-20 travanj 2018.) o promjenama koje donosi Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta na sektor kulture i medija u Hrvatskoj. Okrugli stol se dotaknuo institucionalnih i regulatornih aspekata DSM-a, mrežnih platformi i održivosti medija, autorskih prava, interesa autora i korisnika, kao i važnih pitanja vezanih uz sektor kulturne baštine u doba digitalizacije, ističući važnost promicanja dijaloga na svim razinama.

ο Izvještaj s okruglog stola dostupan je na mrežnim stranicama CULPOL projekta.

 • U svibnju 2018. godine održan je Treći CULPOL sastanak radnih grupa, u okviru kojega je organizirano predavanje i diskusija ‘Internetski monopoli i redistribucija digitalnog bogatstva’ u kojemu su sudjelovali dr. sc. Paško Bilić s Odjela za kulturu i komunikacije (IRMO), i doc. dr. sc. Krešimir Krolo s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru. Predavanje je organizirano u suradnji sa Sekcijom za sociologiju medija Hrvatskog sociološkog društva (HSD) i Multimedijalnim institutom MaMa.

ο Predavanje je dostupno na mrežnim stranicama CULPOL projekta.

 • Održano je i nekoliko sastanaka uredničkog tima posebnog broja znanstvenog časopisa Croatian International Relations Review (CIRR)koji je okupio radove pod krovnom temom „European Union and Challenges of Cultural Policies: Critical Perspectives“. Sastanci su se ticali odabira pristiglih radova, kontrole recenzijskog postupka, te uređivanja konačnog broja časopisa.
 • Završni sastanak CULPOL projekta održan je 11. lipnja 2018. godine, a cilj mu je bio predstavljanje projektnih rezultata i realiziranih aktivnosti, te rasprava o postignućima i mogućim budućim suradnjama u okviru fokusa kulturnih politika, kao i predstavljanje posebnog izdanja znanstvenog časopisa Croatian International Relations Review (CIRR)s fokusom na relevantne procese kulturne politike na razini Europske unije.

ο Izvještaji sa sastanka i ostali materijali dostupni su na mrežnim stranicama CULPOL projekta.

Istraživačke aktivnosti

Kao rezultat rada na CULPOL projektu objavljeno je posebno izdanje znanstvenog časopisa Croatian International Relations Review (CIRR) s fokusom na relevantne procese kulturne politike na razini Europske unije pod naslovom „European Union and Challenges of Cultural Policies: Critical Perspectives“ (Vol. 24, No. 82). Poseban broj donosi 5 članaka, 2 konferencijska izvještaja i 4 prikaza knjiga. Među autorima posebnog broja su Bjarki Valtysson, Karsten Xuereb, Goran Tomka i Višnja Kisić, te Andrej Srakar. Urednici posebnog broja časopisa su Jaka Primorac, Aleksandra Uzelac i Paško Bilić.

U sklopu istraživačkih aktivnosti na CULPOL projektu, na mrežnim stranicama projekta objavljeno je devet analitičkih priloga u kojima se analiziraju različite teme u okviru kulturnih politika:

 • CULPOL TEMATSKI DOKUMENT 1 – ‘Supsidijarnost, policy, OMK? Hrvatska kulturna politika u europskom kontekstu’, autorice Jake Primorac
 • CULPOL TEMATSKI DOKUMENT 2 – ‘Pregled metodoloških pristupa u europskim istraživanjima kulturnih politika’, autorice Ane Žuvele
 • CULPOL TEMATSKI DOKUMENT 3 – ‘Kulturno planiranje ‘u hodu’: Proces kandidature hrvatskih gradova za Europsku prijestolnicu kulture kao indikator stanja i promjena u kulturnoj politici’, autora Marija Kikaša
 • CULPOL TEMATSKI DOKUMENT 4 – ‘Položaj i uloga kulture u Agendi EU. Policy implikacije potprograma Kultura u programu Kreativna Europa, autorica Jake Primorac, Nine Obuljen Koržinek i Aleksandre Uzelac
 • CULPOL TEMATSKI DOKUMENT 5 – ‘Pristup kulturi u hrvatskoj kulturnoj politici: pomak prema eksplicitnijim politikama’, autorica Jake Primorac, Nine Obuljen Koržinek i Aleksandre Uzelac
 • CULPOL ANALITIČKI OSVRT 1 – ‘Osvrt na tipologije kulturnih politika’, autorice Nade Švob-Đokić
 • CULPOL ANALITIČKI OSVRT 2– ‘Proturječnosti interneta i problem artikulacije javnog interesa’, autora Paška Bilića
 • CULPOL ANALITIČKI OSVRT 3– ‘Bottom-up pristup u kulturnoj diplomaciji’, autorice Matee Senkić
 • CULPOL ANALITIČKI OSVRT 4 – ‘Računalno generirane slike i uključene društvene iluzije’, autora Hrvoja Hribara

Zahvaljujemo svim CULPOL partnerima koji su se odazvali na suradnju u organizaciji  CULPOL skupova (Rijeka2020, Akademija dramske umjetnosti i Culture Action Europe, Ministarstvo kulture, Europski Parlament – Ured za informiranje u HR, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA Hrvatske, Društvo hrvatskih filmskih redatelja, UNICULT 2020, Sekcija za sociologiju medija Hrvatskog sociološkog društva (HSD) i Multimedijalni institut MaMa), CULPOL vanjskim suradnicima te svim sudionicima CULPOL skupova i sastanaka na aktivnom sudjelovanju i zanimljivim raspravama. Nadamo se da je projekt ispunio očekivanja, te se veselimo budućim suradnjama.

CULPOL projektni tim

Objavljen četvrti CULPOL analitički osvrt ‘Računalno generirane slike i uključene društvene iluzije’

Četvrti analitički osvrt pod nazivom ‘Računalno generirane slike i uključene društvene iluzije’ autora Hrvoja Hribara sada je dostupan na CULPOL mrežnoj stranici.

Analitički osvrt je dostupan na sljedećoj poveznici:

CULPOL ANALITIČKI OSVRT 4 –  Računalno generirane slike i uključene društvene iluzije / Computer generated images and included social illusions, Hrvoje Hribar, IRMO, Zagreb, srpanj 2018. Jezik: hrvatski sa sažetkom na engleskom.

Održan završni sastanak CULPOL projekta

11. lipnja 2018.

Biblioteka IRMO


Završni sastanak CULPOL projekta održan je u ponedjeljak, 11. lipnja u prostorijama IRMO-a, a okupio je hrvatske istraživačice i istraživače koji se bave kulturnim politikama u akademskoj i kulturnoj zajednici, kulturne djelatnike, predstavnike civilnog društva i donosioce odluka u kulturi.

Glavni cilj završnog sastanka bio je predstavljanje projektnih rezultata i realiziranih aktivnosti, te rasprava o postignućima i mogućim budućim suradnjama u okviru fokusa kulturnih politika, kao i predstavljanje posebnog izdanja znanstvenog časopisa Croatian International Relations Review (CIRR) s fokusom na relevantne procese kulturne politike na razini Europske unije pod naslovom „European Union and Challenges of Cultural Policies: Critical Perspectives“ (Vol. 24, No. 82).

Nakon pozdravnih riječi, voditeljica CULPOL projekta dr. sc. Aleksandra Uzelac je okupljenima predstavila projekt, njegove glavne ciljeve, te postignute učinke ostvarene kroz realizirane aktivnosti tijekom dvogodišnjeg trajanja projekta. “Ovaj projekt smo pokrenuli jer mislimo da je nužno staviti u fokus relevantne procese kulturne politike na razini Europske unije i otvoriti u Hrvatskoj diskusiju o tim pitanjima i potaći kritički dijalog o utjecaju EU agende na hrvatsku kulturnu politiku”, istaknula je dr. sc. Uzelac. Jedan od važnijih projektnih rezultata je CULPOL komunikacijsko informacijska platforma koja je istraživačke materijale učinila vidljivijima i dostupnijim svim zainteresirani sudionicima. Projekt je doprinio unaprjeđenju znanja o relevantnim procesima kulturne politike na EU razini te razvoju suradnje hrvatskih i europskih istraživača/ica koji se bave kulturnim politikama. Sve projektne aktivnosti odvile su se prema planiranom rasporedu – dva veća međunarodna skupa, tri sastanka radnih grupa, kao i razna pomoćna i promotivna događanja te radni papiri sudionika koji su objavljeni na mrežnim stranicama projekta.

Kao rezultat rada na projektu objavljeno je posebno izdanje časopisa Croatian International Relations Review (CIRR) s fokusom na relevantne procese kulturne politike na razini Europske unije koje su predstavili: glavna urednica časopisa dr. sc. Senada Šelo Šabić, te gosti urednici dr. sc. Jaka Primorac, dr. sc. Aleksandra Uzelac i dr. sc. Paško Bilić.

Autori članaka u posebnom broju dr. sc. Goran Tomka i dr. sc. Višnja Kisić, te dr. sc. Andrej Srakar podijelili su svoja iskustva rada na posebnom broju časopisa i pokrenuli zanimljivu raspravu o stanju i perspektivama razvoja kulturne politike.

Sastanak je zaključen razgovorom sudionika o mogućim budućim suradnjama i prigodnim domjenkom.

Više o završnom sastanku pročitajte u finalnom izvještaju.

Prezentacija rezultata rada na projektu

Program završnog sastanka.

Objavljeno posebno izdanje CIRR-a „European Union and Challenges of Cultural Policies: Critical Perspectives“ (Vol. 24, No. 82)

Gosti urednici: Jaka Primorac, Aleksandra Uzelac i Paško Bilić.

Kao rezultat rada na Jean Monnet projektu „EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi“ CULPOL objavljeno je posebno izdanje časopisa Croatian International Relations Review (CIRR) s fokusom na relevantne procese kulturne politike na razini Europske unije.

Među autorima posebnog broja su Bjarki Valtysson, Karsten Xuereb, Goran Tomka i Višnja Kisić, te Andrej Srakar.

Poseban broj donosi 5 članaka, 2 konferencijska izvještaja i 4 prikaza knjiga.

Posebno izdanje CIRR-a u novom dizajnu dostupno je ovdje i na web stranicama časopisa CIRR.

Održano predavanje i diskusija ‘Internetski monopoli i redistribucija digitalnog bogatstva’

U okviru trećeg tematskog CULPOL sastanka radnih grupa, dr. sc. Paško Bilić s Odjela za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), i doc. dr. sc. Krešimir Krolo s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru održali su 24. svibnja 2018. u Multimedijalnom institutu MaMa zajedničko predavanje pod nazivom ‘Internetski monopoli i redistribucija digitalnog bogatstva’ nakon kojeg je održana diskusija.

Predavanje možete pogledati na sljedećoj poveznici:

https://www.youtube.com/watch?v=_aaocPF9Ct4

Predavanje je organizirao Odjel za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u suradnji sa Sekcijom za sociologiju medija Hrvatskog sociološkog društva (HSD) u sklopu Jean Monnet projekta ‘EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi’ (CULPOL).

U nastavku slijedi galerija fotografija sa predavanja.

Nova europska Agenda za kulturu

Dana 22. svibnja 2018. godine, nakon konzultacija s dionicima kulturnog sektora, Europska komisija je predstavila novi i ambiciozni europski program za izgradnju snažnije Europe koji uključuje Novu europsku Agendu za kulturu.

Agendom se želi u potpunosti iskoristiti potencijal kulture u izgradnji uključivije i pravednije Unije, potpori inovacijama, kreativnosti, održivom zapošljavanju i rastu te jačanju odnosa EU-a s trećim zemljama

Nova Agenda predlaže sljedeće mjere:

 • iskoristiti potencijal kulture i kulturne raznolikosti za izgradnju socijalne kohezije i blagostanja kroz promicanje sudjelovanja u kulturi, mobilnosti umjetnika i zaštitom kulturne baštine;
 • poticati zapošljavanje i rast u kulturnom i kreativnom sektoru kroz promicanje umjetnosti i kulture u obrazovanju, jačanjem relevantnih vještina i poticanjem inovacija u kulturi;
 • ojačati međunarodne kulturne odnose kroz kulturu koja potiče održivi razvoj i mir.

Na temelju iskustva stečenih kroz EU suradnju, Nova Agenda će se provesti snažnom suradnjom s državama članicama i raznim dionicima, uključujući civilno društvo i međunarodne partnere.

Povjerenik za obrazovanje, kulturu, mlade i sport Tibor Navracsics objavio je na svom Twitter profilu sljedeće:

#Kultura je ponovno u političkom vrhu Euroske unije.  S Novom europskom Agendom za kulturu, nastojat ću iskoristiti puni potencijal #kulture za društveni napredak, gospodarski rast i međunarodne odnose #EuropeForCulture #EU2018BG

Za više informacija, posjetite: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1522768_en